TIL STOLPEJEGERE!

  •  Vi oppfordrer ALLE å vise hensyn til beitedyr når dere er ute.
  • Ikke gå over dyrket innmark. 
  • Husk båndtvangen hvis man må ha med hund.
  • Ikke parker i private innkjørsler.
  • Gå mellom de stolper som man kan gå imellom, minst mulig bilkjøring!
  •  HUSK Å LUKKE GRINDER!!

 

Vi kommer tilbake med mer informasjon i 2024. 


Har du tips på hvor vi kan sette opp stolper? Ta kontakt med oss gjennom vårt
kontaktskjema.