Avsluttet!  

 TIL STOLPEJEGERE!

  •  Vi oppfordrer ALLE å vise hensyn til beitedyr når dere er ute.
  • Ikke gå over dyrket innmark. 
  • Husk båndtvangen hvis man må ha med hund.
  • Ikke parker i private innkjørsler.
  • Gå mellom de stolper som man kan gå imellom, minst mulig bilkjøring!
  •  HUSK Å LUKKE GRINDER!!

 

I 2023 var er det 61 stolper i Vågå kommune.

Kart 1 - Sentrum Vågåmo - Lalm - Sjårdalen - Tessand. 1. mai til 1. november.

StolpeNavn
1 Lalm samfunnshus
2 Coop Prix Lalm
3 Gangbru Lalm
4 Lalm IL klubbhus
5 Lalm ishockeybane
6 Sjårdalen samfunnshus
7 Kleppehøgden
8 Kiwi Vågå
9 Parkering Vågåkyrka
10 Finnkanten (Halland)
11 Paviljongen
12 Lasaronstolpen
13 Eidefoss
14 Gamle Coop 
15 Tessand skule/grendehus (i sentrum av Tessand)

 

Kart 2 - Lalm - Sjårdalen. 1. juni til 1. november.

Stolpe 
16 Stikryss ved vanntank/Ivar Kleivens veg*
17 Busslomme Klebervegen
18 Gammelbrekka **
19 Nysætre **
20 Sti til Rindalen **
21 Storhovdan
22 Jukulen
23 Neset
24 Bak Stokstadåsen
25 Huarsteinen


* Stolpe 16 ble flyttet fra Brustuguvegen til nåværende sted 19. juni. 

** Stolpe 18, 19 og 20. Kjør opp Skårsbrekka på Lalm. På toppen tar du første vei på høyre hånd, ved et jorde/seter. Kjør inn der og følg veien over en liten bru og litt lenger ned kan du parkere. Der kan du ha base for å hente alle stolpene i den området. IKKE kjør veien opp til Nysetra. Den er privat. Du kan gå veien opp, eller en sti ved siden av. Se på kartet på appen og finn stiene der. 


Kart 3
 - Vågåmo - Nordherad - Skogbygda/Skårvangen. 1. juni til 1. november. 

Stolpe 
26 Blessom
27 Kryss ovenfor Steinstugu
28 Sittegruppe Sætavegen
29 Kryss Blessomøygarden
30 Ivasætre
31 Hyttberget
32 Skagsnebb
33 Veslesæterstigen
34 Sveaholen
35 Gjeterbua
36 Klovningssteinen
37 Gapahuk Jønndalen
38 Fjelltithøe
39 Skogbygdsskula
40 Vågåvatnet Feriesenter
41 Haugamoen
42 Sundbrua
43 Valbjørg
44 Visdalsberget
45 Bukkehaugen
46 Skiferbrudd

 

Når dere skal gå på stolpejakt er det veldig viktig at dere IKKE går på dyrket innmark. Følg de anvisningene som stå i appen og gå på anviste stier hvis det finnes. Lukk grinder og husk å ta hensyn til beitedyr.

På kartet nr. 3 er det stolpe nr. 43 Valbjør, 44 Visdalsberget, 45 Bukkehaugen, 46 Skiferbrudd som ligger i område med beitedyr og dyrket innmark. I hamninga er det montert ganggrinder og trapper over gjerder i nerkant, og øverkant av innmarksbeitet, for å legge tilrette for ferdsel. 

OBS! 
Parker alltid på de plasser som er beskrevet i appen og ta hensyn!
 

Kart 4 - Tessand - Randsverk - Sjodalen. 3. juli til 15. oktober.

Stolpe 
47 Kunstverk
48 Skitrekk
49 Trollhøe
50 Ridderspranget
51 Milorghytta/Grjothovda *
52 Silungsbekken
53 Sti til Bessvatnet
54 Parkering Bessheim
55 Mola
56 Heimdalshøe
57 Stuttgongkampen
58 Tjønnosen
59 Sti ved gammelseter
60 Stuttgongfossen
61 Veojuvet

 

* Stolpe 51. For å minke forstyrrelsen til hekkende kongeørn, er det fint hvis man går til stolpen fra vest eller nord (nord-øst). 

 

PRESISERER AT DET ER VIKTIG Å TA HENSYN TIL BEITEDYR!!


Har du tips på hvor vi kan sette opp stolper? Ta kontakt med oss gjennom vårt
kontaktskjema.